SẢN PHẨM - Hộp dấu tự động - HD tự động T-311 MỚI
HD tự động T-311 MỚI
Kích thước Max 18x47 mm
Màu sắc Đỏ, Xanh, Vàng, Đen, Trắng
Mã số T-311
Giá 34.000 VNĐ
product_2_1306209001t311 do.jpg
ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG

Dấu tên, tiêu đề, logo, địa chỉ công ty...các mẫu dấu hình chữ nhật.

Thẻ mực: T-311
CÁC SẢN PHẨM CÙNG CHỦNG LOẠI
HD tự động T-411 MỚI
Kích thước Max 22x58 mm
Màu sắc Đỏ, Xanh, Vàng, Đen, Trắng
Mã số T-411
Giá 40.000 VNĐ
HD  tự động T-211 MỚI
Kích thước Max 14x38 mm
Màu sắc Đỏ, Xanh, Vàng, Đen, Trắng
Mã số T-2.11
Giá 25.000 VNĐ

HD tự động T-1
Kích thước Max 10x26 mm
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số T-1
Giá 17.000 VNĐ
HD tự động T-2
Kích thước Max 10x40 mm
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số T-2
Giá 18.000 VNĐ