SẢN PHẨM - Cán dấu đồng - Dấu Đồng Loại II
Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Vàng Ngọc
Mã số M-2
Giá
ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG

Dấu Quốc huy, Công An hiệu, công ty, doanh  nghiệp.....Các mẫu dấu hình tròn.

CÁC SẢN PHẨM CÙNG CHỦNG LOẠI
Dấu Đồng Loại I
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Vàng Kim
Mã số M-1
Giá 220.000 VNĐ
 Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Xanh Ngọc
Mã số M-2
Giá

 Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Tím Ngọc
Mã số M-2
Giá
Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40mm
Màu sắc Hồng Ngọc
Mã số M-2
Giá