SẢN PHẨM - Cán dấu đồng - Dấu Đồng Loại I
Dấu Đồng Loại I
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Vàng Kim
Mã số M-1
Giá 220.000 VNĐ
ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG

Dấu Quốc huy, Công An hiệu, công ty, doanh  nghiệp.....Các mẫu dấu hình tròn.

CÁC SẢN PHẨM CÙNG CHỦNG LOẠI
 Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Xanh Ngọc
Mã số M-2
Giá
Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Vàng Ngọc
Mã số M-2
Giá

 Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Tím Ngọc
Mã số M-2
Giá
Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40mm
Màu sắc Hồng Ngọc
Mã số M-2
Giá