Dịch Vụ Khắc Dấu

 

DẤU ĐỒNG     
       
 • Dấu Quốc huy, Công An hiệu, công ty, doanh  nghiệp.....Các mẫu dấu hình tròn.

 

 • Gía : 400.000 VND
 CON DẤU TỰ ĐỘNG T-2.11 MỚI   
  

 THẺ MỰC T-2.11 
  

 • Kích thước : 14x38 mm.
 • Màu sắc : Đỏ, Xanh, vàng, Đen, Trắng.
 • Dấu tên, tiêu đề, logo, địa chỉ công ty...các mẫu dấu hình chữ nhật.
 • Giá : 50.000 VND
 
 CON DẤU TỰ ĐỘNG T-3.11 MỚI   
    THẺ MỰC T-3.11 
  
 • Kích thước : 18X47 mm.
 • Màu sắc : Đỏ, Xanh, vàng, Đen, Trắng.
 • Dấu tên, tiêu đề, logo, địa chỉ công ty...các mẫu dấu hình chữ nhật.
 • Giá : 120.000 VND
 CON DẤU TỰ ĐỘNG T-4.11 MỚI   
    THẺ MỰC T-4.11 
  
 • Kích thước : 22x58 mm.
 • Màu sắc : Đỏ, Xanh, vàng, Đen, Trắng.
 • Dấu tên, tiêu đề, logo, địa chỉ công ty...các mẫu dấu hình chữ nhật.
 • Giá : 150.000 VND
 CON DẤU TỰ ĐỘNG T-38   
    THẺ MỰC T-38   
  
 • Kích thước : Ø38 mm.
 • Màu sắc : Đỏ.
 • Dấu công ty, doanh nghiệp, logo,...các mẫu dấu hình tròn.
 • Giá : 350.000 VND